• Destek : 0(312) 473 40 83

Forte Teknoloji, içinde bulunduğumuz katılımcı çağa her zaman çözüm ve sonuç teslim etmektedir.

Bilgi Güvenliği Politikası

- İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı FORTE TEKNOLOJİ ' nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

- Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

  • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

  • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

  • Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

- Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

- Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak

- Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak.

- İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek..

- Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

- Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

- Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.


Forte Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A. Ş