ÇEVRE POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKASI

FORTE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇEVRE POLİTİKASI

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek ve bu çerçevede;

  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmayı,
  • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamayı,
  • Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmayı,
  • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmeyi, bu tür faaliyetlere destek vermeyi,
  • Sürekli gelişmeyi sağlamayı

Taahhüt ederiz.