Veri Merkezi, bilgisayar sistemleri ile telekomünikasyon ve veri ambarı sistemleri gibi ek sistemleri barındıran bir tesistir. Sunucu odası veya sistem odası olarak da adlandırılan bu tesisler işletmelere ait sunucu ve veri ambarlarının bulunduğu alanlardır.

Forte, veri merkezi kurulumu ve yönetimi konusunda deneyimli personeli ile kurulumu ihtiyaçlara göre planlar

Meydana gelebilecek arıza/kesintileri asgari düzeye indirerek hizmet sürekliliğini sağlar

 • Tasarım Planlama
 • Modelleme Kriterleri
 • Tasarım Önerileri
 • Kavramsal Tasarım
 • Detay Tasarım
 • Makine Mühendisliği Altyapı Tasarımı
 • Elektrik Mühendisliği Altyapı Tasarımı
 • Teknoloji Altyapı Tasarımı
 • Kullanılabilirlik Tahminleri
 • Yer Seçimi
 • Modülerlik ve Esneklik
 • Çevresel Kontrol, Ortam İzleme
 • Elektrik Enerjisi
 • Alçak Gerilim Kablo Yönlendirme
 • Yangın Koruma
 • Güvenlik

Çözüm Ortakları

Bazı Referans Kurumlar

ASKİ
Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi