Yazılım

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (DeskFor-QM)

ÖZELLİKLERİ

Kalite Yönetim Sistemini sağlamak, tüm operasyonal süreçlerin en iyi şekilde izlenmesinin ve yönetilmesinin sağlanması, çalışanların kaliteye ortak olmasının sağlanması, müşteri beklentilerinin daha iyi algılanması ve memnuniyetinin artırılmasının sağlanması, kalitesizlikten kaynaklı kayıpların azaltılması, ürün kalitesinin sürekliliğinin sağlanmasıdır.
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (DeskFor-QM)

MODÜLLER

 • Anasayfa
  Bu modül, login işlemleri, duyuru takibi ve bildirimlerin takibi için kullanılmaktadır.
  Alt Başlıklar: Login işlemleri, Duyuru, Bildirimler
 • Sistem Yönetim
  Bu modül, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki projenin sistemsel ayarları ve takibi için kullanılmaktadır.
  Alt Başlıklar: Vekalet Yönetimi, Rol Menü Yönetimi, Yetkilendirme, Log Takip
 • Personel Yönetim
  Bu modül, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki personellerin yönetilmesi için kullanılmaktadır.
 • Birim Yönetim
  Bu modül, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki birimlerin yönetilmesi için kullanılmaktadır.
  Alt Başlıklar: Birim Yönetimi, Organizasyon Şeması
 • Duyuru Yönetim
  Bu modül, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki duyuruların hazırlanması, yayınlanması ve revize edilmesi için kullanılmaktadır.
 • Onay Süreç Yönetimi
  Bu modül, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki onay süreçlerinin dinamik olarak yönetilmesi için kullanılmaktadır
 • Doküman Yönetim Sistemi
  Bu modül, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki dokümanların hazırlanması, hazırlanan / revize edilen dokümanlar için görüş alınması, dokümanların kontrolü, onaylanması, dağıtımı, revizyon talebi, revizyonu, iptal işlemleri, saklanması ve yönetilmesi için kullanılmaktadır.
  Alt Başlıklar: Doküman Yönetim, Toplantılar, Performans Raporları, Doküman Arşiv, Doküman Şablon
 • Düzeltici Önleyici Faaliyetler
  Bu Modül, Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin, hizmet kalitesini etkileyen işlem, süreç, tetkik sonuçları, kayıtlar, hizmet raporları ve müşteri şikayetleri ile tespit edilen mevcut ve/veya potansiyel uygunsuzluk sebeplerinin tanımlanması ve yönetilmesi için kullanılmaktadır.
  Alt Başlıklar: Düzeltici Önleyici Faaliyet, Gecikmiş Düzeltici Önleyici Faaliyet, Düzeltici Faaliyet Planı Özet
 • İç Tetkik
  Bu Modül, Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülmekte olan tüm faaliyetlerin sonuçlarının planlanan düzenlemelerle, uygulanabilirliğini doğrulamak ve sistemin etkinliğini tayin etmek amacıyla gerçekleştirilecek iç tetkiklerin bir sistematik içerisinde planlanması, uygulanması, raporlanması ve izlenmesi için kullanılmaktadır.
  Alt Başlıklar: İç Tetkik Soru Tanımlama, İç Tetkik Bölüm Tanımlama, İç Tetkikçi Havuzu, İç Tetkik Planlama, İç Tetkik Programı
 • Müşteri Talep / Öneri / Şikâyet ve Değerlendirme
  Bu Modül, Kalite Yönetim Sistemini kullanan kuruluşun amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetlerine ilişkin talep, öneri, şikayetlerin ele alınması, süreçlerin ve elde edilen ürün ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi amacıyla iç ve dış müşteri memnuniyetinin etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.
  Alt Başlıklar: Müşteri Talep Öneri Şikâyet, Müşteri Talep Öneri Şikayet Özet
 • Süreç İzleme Planı
  Bu Modül, Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki süreçlerin planlanması, takibi, yayınlanması ve sonuçların alınması için kullanılmaktadır.
  Alt Başlıklar: Süreç İzleme Planı, Süreç İzleme Planı Değerlendirme
 • Anket
  Bu Modül, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında çalışan, müşteri, paydaş memnuniyeti vb. durumlar için anketlerin düzenlenmesi, yayınlanması ve değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.
  Alt Başlıklar: Anket, Anket Cevap, Anket Özet