ARGE

ELD-MRP (Planlanan)
Havacılık, uzay ve savunma vb. sektörlere ürün tasarlayan, geliştiren ve üreten kuruluşların, AS/EN 9100 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerinin yerine getirebilmesi için geliştirilmesi planlanan yazılımdır.


Firmaların, AS/EN 9100 standardına uygun olarak üretim süreçlerini yürütürken, izlenebilirlik ve kalite kontrol kriterlerine tam olarak uymalarını sağlayan bir çözüm olacaktır.

Genel Özellikler

01

Malzeme Yönetimi

Malzeme tanıtma, sınıflandırma, kategorizasyon, numaralandırma.
02

Kalite Kontrol Yönetimi

AS/EN 9100 standartlarında izlenebilirlik ve kalite yönetimi.
03

Sevkiyat/İade Yönetimi

Üretilen/tedarik edilen ürünlerin kalite kontrol süreçlerine uyumlu olarak sevkiyat işlemlerinin takibi. Hatalı ürünlerin iade süreçlerinin yönetimi.
04

Stok/Depo Yönetimi

Malzemenin depo, kalite/muayene, tezgah önü seviyesinde stok takibi. Rezerve edilen, gelecek ve sevk edilecek malzeme takibi.
05

Üretim Yönetimi

Ürün ağacı reçetesinin, revizyon – rota bazında tezgah, ekipman, takım, yarı mamul, ham madde ve üretim işlemi tanımlamaları. Hurda/fire, takım/tezgah ömür takibi.
06

Tezgah/Ekipman/Takım Yönetimi

Tezgah, ekipman ve takımların seri numarası bazında konfigürasyon takibi ve ömür devri süreci yönetimi. Magazin seviyesinde zaman bazlı takım-tezgah planlaması.
07

İş Emri Yönetimi

Siparişlerin kaynaklar da dikkate alınarak maliyet etkin bir şekilde teslim edilebilmesi için; stok, satın alma, üretme, dış tedarikçide üretme (fason) işlemlerini planlamasının yapılması. Üretim sürecinde vardiya sistemini de destekleyecek şekilde yapılan işlemlerin kayıt altına alınması.
08

Satın Alma Yönetimi

Üretim kapsamında ihtiyaç duyulan malzemelerin satın alma taleplerinin stok ve iş emri miktarlarına göre otomatik yapılması. Teklif toplama, sipariş, teslimat, stoğa giriş, kalite kontrol süreçlerinin yürütülmesi.