Yazılım

KKBS-AY

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Komuta Kontrol Bilgi Sistemi Altyapı (KKBS-AY) Modernizasyon Projesi

0+

Kod Satır Sayısı

0+

Ekran/Rapor/Servis Sayısı

0+

Doküman Sayfa Sayısı

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI - ASELSANNET

Bu proje ile hedeflenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılan yazılımların tek bir platform altında toplanarak entegre bir şekilde güncel teknolojiler ve gelişen ihtiyaçlara göre yeniden yapılmasıdır.

GELİŞTİRİLEN MODÜLLER

Siber Yönetim Modülü
0%
Hazır Yemek Hizmeti Modülü
0%
Ağ Yönetim Modülü
0%
Giyecek Ve Teçhizat İhtiyaç Bildirim Formu Modülü
0%
MEBS Planlama ve Takip Modülü
0%
Telsiz Sistemler Takip Modülü
0%
Yasaklı Telsiz Takip Modülü
0%
Kara Havacılık Uçuş Takip Programı
0%
Harekât İhtiyaçları Takip Programı
0%
Bireysel Öneri Sistemi
0%
İkramiye Programı
0%
Kontrollü Evrak Programı
0%
Siber Yönetim Modülü
0%
Mizan Takip Sistemi
0%
Muhabere Vasıtaları Takip Sistemi
0%
Olay Bilgi Sistemi
0%
Sınav Bilgi Sistemi
0%
Yurt Dışı Geçici Görev Bilgi Sistemi
0%
Harekât Merkezi Bilgi Sistemi
0%
Hesap Yönetim Modülü
0%

KULLANILAN TEKNOLOJİLER

KUGA-2 Yazılım Geliştirme Altyapısı
Microsoft.NET MVC
HTML5
Oracle