Yazılım

Malzeme Kodlandırma (KOD-TR)
KodTR, NATO Kodlandırma Sistemine (NATO Codification System) uygun şekilde kodlandırma yapılan ve NATO'nun kodlandırma sisteminin anlatıldığı ACodP-1 (NATO Manual on Codification) kılavuzundaki talimat ve iş akışlarına göre malzemelerin kodlandırıldığı WEB tabanlı çalışan bir yazılımdır.
ABD Defence Logistics Agency tarafından aylık periyotlar halinde açık kaynak olarak yayınlanan kataloglama verilerinin yapısını çözüp yerli ve milli sistemimize aktarak mrd.kodtr.com.tr adresinde ücretsiz olarak yayınlamaktayız.

Genel Özellikler

01

ACodP-1 İle Tam Uyumlu

ACodP-1 in güncel sürümündeki talimat ve iş akışlarına tam uyumludur.
02

İş Akışı

Yerli ve yabancı kodlandırma işlemleri ayarlanabilir iş akışlarına göre yönetilir.
03

Dile göre yerelleştirme desteği

Kullanıcı arayüzleri tercüme yapılarak yerelleştirilebilir.
04

Malzeme Arama

Malzeme ve diğer konularda güçlü arama motoru ve arayüzü sağlar.
05

Güncel IIG'lere Göre Kodlandırma

Kodlandırma güncel IIG'lere ('Item Identification Guide') göre yapılır.
06

Kodlandırma Kalitesi

Kodlandırma kalitesi her ekrandaki kullanıcı ipuçları ve yönlendirmesi ile sağlanır.
Malzeme Kodlandırma (KOD-TR)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 • 1. Güncel IIG(Item Identification Guides)'ye Uyum
  DLA (Defense Logistics Agency) tarafından aşağıdaki adreste kodlandırma için gerekli olan veri setleri belirli periyotlar ile açık kaynak olarak belirli bir veri yapısı formatında yayınlanmaktadır.
  KODTR ürününde bu veriler alınmakta ve KODTR’nin veri yapısı içerisinde işlenmektedir. DLA tarafından sağlanan bu hizmet https://mrd.kodtr.com.tr/ altında daha fonksiyonel olarak açık kaynak olarak sunulmaktadır. KODTR yazılımı da bütün kodlandırma faaliyetlerini bu yapıya göre kullanıcıdan bağımsız olarak kontrol etmektedir.

  • Kaliteli kodlandırma için gerekli olan zorunlu sorular kırmızı olarak gösterilmektedir.
  • Resim kaydı olan sorular farklı simge ile gösterilmektedir.
  • Fiziksel çizim galerisi gösterilmektedir.
  • Cevap talimatları gösterilmektedir.
  • Örnek cevap kodları gösterilmektedir.
 • 2. Notlar Bölümü
  NATO tarafından bir malzemenin kaliteli olarak kodlandırılmasının anlamı zorunlu olarak cevaplanması gereken bütün soruların cevaplanmasıdır. Malzeme ile ilgili kalite kod vermek için zorunlu olarak cevaplanması gereken sorular bellidir. Fakat MRD yapısı içerisinde bazı sorularda cevaba göre zorunlu duruma gelen yeni sorular oluşmaktadır. Bunlarda “notlar” bölümünde açıklanmaktadır.

  KODTR ürünü kullanıcının girmiş olduğu cevaplara göre zorunlu hale gelen diğer cevapları otomatik olarak algılamakta ve kullanıcıyı yönlendirmektedir.
 • 3. Tip 1’e Giden Yol
  Kodlandırma faaliyetleri sırasında en önemli husus 1 tipinde malzeme kodlandırabilmektir. Kullanıcının kalitesiz olarak malzemeyi kodlandırması ve NATO sistemine dahil etmesi üretilen malzemenin yurtdışından tedarik edilme sayısını düşürmektedir.

  Bu sebeplerden dolayı KODTR ürününde kullanıcının 1 tipinde kaliteli kodlandırma yapabilmesi için “Tip’e giden yol” adında bir yapı kurulmuştur. Kullanıcının vermiş olduğu cevaplara göre sistem otomatik olarak kullanıcıyı yönlendirmekte ve malzemenin tipini otomatik olarak belirlemektedir.

  Örnek olarak INC kodu 00004 için AKEJ sorusu zorunlu cevaplanması gereken bir soru kodu değildir. Fakat AKEJ sorusu için EM ve SM cevapları girildiğinde ilk başta zorunlu olmayan sorular bu cevaba istinaden zorunlu hale gelmektedir. Kullanıcının üründe böyle bir özellik olmadan soruları tam olarak cevaplayabilmesi ve 1 tipinde kaliteli malzeme kodlandırması mümkün değildir. KODTR ürünü, bu özellikleri barındırmaktadır.
 • 4. Veri Tabanında Kodlu Cevap Saklanması
  NATO kodlandırma sisteminin temel amacı ortak lojistik dilin oluşmasını sağlamaktadır. Burada girilen cevaplar ülkelerin kullanmış olduğu dillerden bağımsız bir yapıda tutulmakta ve otomatik olarak farklı dillere çevrilebilmektedir.

  KODTR, bütün cevapları sadece kodlu olarak tutmakta, yazılımını kullanan ülkenin diline çevrilme işini otomatik olarak yapmaktadır. İlk girildiği anda hatasız durumda olan verilerin güncelleme sonrasında hatalı duruma düştüğünü otomatik olarak belirlemekte ve kullanıcıyı uyarmaktadır.

  KODTR, bu özelliğini ilk defa kurulduğu bir veri tabanı üzerinde de yapabilmektedir. Bu sayede geçmişte kullanılan yazılımlardan kaynaklı olarak oluşmuş hatalı verilerin düzeltilmesini sağlamaktadır
 • 5. Yeni Stok Numarası Verme İşlemi Sırasında Analiz
  NATO stok numarası verirken birinci amaç yeni bir stok numarası vermek yerine NATO bünyesinde başka bir ülke tarafından verilmiş olan stok numarasının altına üretici firma olarak yeni firmanın kaydedilmesini sağlamaktır.

  KODTR, yeni bir stok numarası ile ilgili işlem yapılırken otomatik olarak kullanıcıyı yönlendirmekte ve arka tarafta aynı özellikler ile girilmiş stok numaralarını taramakta ve kullanıcıya öneriler sunmaktadır.
 • 6. NATO veri kalitesi
  ACodP-1 Chapter V Section 580 içerisinde “NATO Master Catalogue of References for Logistics – Data Quality” bölümü yer almaktadır. Ülkeler tarafından NATO’ya gönderilen veriler periyodik olarak NATO tarafından kalite testine tabi tutulmaktadır.

  KODTR ürünü içerisinde bu kontroller otomatik olarak yapılmakta ve hatanın neden kaynaklandığı kullanıcıya bildirilmektedir. Veri kalitesinin yüksek olması ülkeler tarafından oluşturulmuş olan verilere diğer ülkeler tarafından daha fazla önem verilmesini sağlamaktadır.