Yazılım

LBS-YBS

Kara Kuvvetleri Komutanlığının iş süreçlerinin tek bir platformda otomasyona alınmasını kapsayan bir projedir.

Lojistik Bilgi Sistemi ve Yönetim Bilgi Sistemi olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır.

Lojistik Bilgi Sistemi (LBS)

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı bağlısı unsurların Lojistik Faaliyetlerinin planlama ve icrasının yapıldığı bir sistemdir.
LBS, ikmal, bakım, ulaştırma, planlama ve genel yönetim fonksiyon alanlarını içermektedir.
Her fonksiyon alanın altında, kullanıcıların süreçleri basit ve etkin ekranlar ile yönettiği modüller yer almaktadır.

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)

Kara Kuvvetleri Komutanlığının lojistik fonksiyon alanı dışında kalan tüm faaliyetlerinin planlama ve icrasının takibinin yapıldığı bir sistemdir.
YBS içerisinde özellikle Harekât Merkezi Bilgi Sistemi ve Kara Havacılık Bilgi Sistemi modülleri başta olmak üzere tüm yönetsel süreçlerin ele alındığı yazılım modülleri yer almaktadır.