Yazılım

MBS MODERNİZASYON

Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi (MBS) Modernizasyonu Projesi

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI- HAVELSAN

Bu proje ile hedeflenen Millî Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak yazılımların tek bir platform altında toplanarak entegre bir şekilde güncel teknolojiler ile geliştirilmesidir.

KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Java
HTML5
PostgreSQL