Kurumsal

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Komuta Kontrol Bilgi Sistemi Altyapı (KKBS-AY) Modernizasyon Projesi

KKBS-AY
• Yazılım projelerinin entegre bir çözüm olarak geliştirilmesi
• Bilgi Sistem Hizmetleri Yönetimi (ITSM) süreç ve politika dokümanlarının hazırlanması, ITIL altyapısının yazılım ürünü kurularak oluşturulması
• Türkiye genelindeki 57 birliğin ve merkezi bilgi sistem ağ altyapısının yenilenmesi
• Tüm bağlı birliklerinin güvenli baskı çözümlerinin yazılım ve donanım çözümleri ile entegrasyonunun yapılması
• Merkezi bilgi sistem altyapısının (sunucu, depolama üniteleri, vb.) yenilenmesi
• Siber Güvenlik Sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik çözümlerin uygulanması

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Bilgi Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi (LBS-YBS) Projesi

LBS-YBS

Lojistik Bilgi Sistemi (LBS)

• Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı bağlısı unsurların Lojistik Faaliyetlerinin planlama ve icrasının yapıldığı bir sistemdir.
• LBS, ikmal, bakım, ulaştırma, planlama ve genel yönetim fonksiyon alanlarını içermektedir.
• Her fonksiyon alanın altında, kullanıcıların süreçleri basit ve etkin ekranlar ile yönettiği modüller yer almaktadır.

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)

• Kara Kuvvetleri Komutanlığının lojistik fonksiyon alanı dışında kalan tüm faaliyetlerinin planlama ve icrasının takibinin yapıldığı bir sistemdir.
• YBS içerisinde özellikle Harekât Merkezi Bilgi Sistemi ve Kara Havacılık Bilgi Sistemi modülleri başta olmak üzere tüm yönetsel süreçlerin ele alındığı yazılım modülleri yer almaktadır.

Bazen bıraktığınız bir iz her şeyi anlatır..

Enerji Bakanlığı Veri Merkezi Network Altyapı Yenilemesi
Bakanlık ve bağlı kurumları (TEDAŞ, BOTAŞ, MTA, TEMSAN, TEİAŞ TKİ, TTK, MAPEG) için Veri Merkezi altyapısında bulunan network altyapısının yenilenmesi yapılmıştır.
Enerji Bakanlığı Video Konferans Sistemleri Entegrasyonu
Bakanlık ve tüm bağlı kurumları (TEDAŞ, BOTAŞ, MTA, TEMSAN, TEİAŞ TKİ, TTK, MAPEG) için Video Konferans Sistemi altyapısı ile uyumlu Video Konferans Cihazları ve network aktif cihaz temin edilerek tüm entegrasyon ve kurulum işlemleri yapılmıştır.
Enerji Bakanlığı IP Telefon Altyapısı Kurulumu
Bakanlık ve tüm bağlı kurumları (TEDAŞ, BOTAŞ, MTA, TEMSAN, TEİAŞ TKİ, TTK, MAPEG) için IP telefon altyapısı ve network aktif cihaz temin edilerek tüm entegrasyon ve kurulum işlemleri yapılmıştır.
Enerji Bakanlığı Kampüs IP Kamera ve Güvenlik Sistemleri Kurulması
Bakanlık merkez kampüsü ve kampüste bulunan tüm bağlı kurumlarının IP kamera sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, araç plaka tanıma sistemleri yenilenmiş ve tüm sistemler için izleme ve yönetim merkezi kurulmuştur.
Devlet Personel Başkanlığı VDI Projesi
Devlet Personel Başkanlığı’nda VDI projesi ile daha güvenli ve daha kolay yönetilebilir bir sistem altyapısı gerçekleştirildi.
Başkent Gaz İş Sürekliliği Merkezi Kurulması
Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin Ankara’da kesintisiz gaz satış hizmeti için İş Sürekliliği Merkezi Forte Teknoloji mühendisliği gerçekleştirildi.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü FKM Projesi
Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün MEOP projesi bilişim altyapısının FKM projesi gerçekleştirildi.
Tarım Bakanlığı Yedekleme Sistemi
Tarım Bakanlığı bilgi işlem altyapısı yedekleme sistemi projesi başarı ile tamamlandı.
Roketsan Veri Depolama Ünitesi
Roketsan, bilgi işlem altyapısı için temin edilen Veri Depolama Ünitesinin kurulum ve entegrasyonunu gerçekleştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Duvarı Projesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Firewall yenileme projesi hizmet kesintisi olmadan ve başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
TZOB Sanallaştırma Altyapısı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği sanallaştırma ve yedekleme sistemi kurulumları gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı Yedekleme Sistemi
Anadolu Ajansı ‘nın yedekleme sistemi yenileme çalışmaları başarı ile tamamlandı ve sistem daha hızlı ve daha güvenli yedek alınabilir hale getirildi.
Ordu KHB Merkezi Datacenter Projesi
Roketsan, bilgi işlem altyapısı için temin edilen Veri Depolama Ünitesinin kurulum ve entegrasyonunu gerçekleştirildi.
Diyarbakır KHB Güvenlik Duvarı Projesi
Diyarbakır Kamu Hastaneler Birliği Firewall yenileme projesi hizmet kesintisi olmadan başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Network Altyapı Yenileme
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi network omurga ve kenar anahtar altyapısı Forte Teknoloji mühendisliğinin desteği ile başarılı bir şekilde tamamlandı.
Selçuk Üniversitesi Kampüs Wireless Projesi
Selçuk Üniversitesi kampüs wireless internet altyapısı ve projesi başarı ile tamamlandı.
KKBS-AY Altyapı Yenileme Projesi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri Altyapısı yenileme projesi kapsamında yazılım ve donanım çözümlerinin tedariki, kurulumu, yazılım geliştirme ve entegrasyon faaliyetleri başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Enerji Bakanlığı Tedarik, Kurulum ve Entegrasyon
Bakanlık merkez kampüs ve bağlı genel müdürlükleriyle birlikte ülke çapındaki birimlerinin network, IP telefon ve video konferans sistemlerinin tedarik, kurulum ve entegrasyonu başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Türk Patent ve Marka Kurumu Dijital Arşiv Sistemi Yenileme Projesi
Kurumun Dijital Arşiv Sistemi yenileme projesi kapsamında donanım ürünleri tedarik edilmiş ve mevcut arşiv sisteminin yeni sistem ile entagrasyonu için geliştirme faaliyetleri yapılarak FKM altyapısının kurulması sağlanmıştır.