Image Description
İlker Çiftçi
15.02.2024

Organizasyonunuzun Bilişim Teknolojileri Altyapısının Kapsamlı Değerlendirilmesi

Bilişim Teknolojileri Altyapısı

Image Description
“ BT altyapınızı değerlendirmek, operasyonel verimliliği sürdürmek ve dijital varlıklarınızı tehditlere karşı korumak, organizasyonun başarılı bir şekilde faaliyet göstermesi için kritik bir rol oynar. Düzenli değerlendirmeler, iyileştirilecek alanların beli“

Hazırladığımız kontrol listesi, altyapı yönetiminizin kapsamlı bir öz değerlendirmesi için tasarlanmış kapsamlı bir rehber olarak sizlere hizmet eder. Donanım yeterliliğini incelemek, yazılım uyumluluğunu doğrulamak veya felaket kurtarma planlarını test etmek gibi adımları içeren bu hizmet, organizasyonunuz için tam bir değerlendirme yapma konusunda sizlere yardımcı olacaktır.

Bu sürecin sonunda, BT sisteminizin mevcut durumu hakkında daha net bir anlayışa sahip olacak ve gerekli iyileştirmeler için bir yön belirleyeceksiniz.
 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISINI DEĞERLENDİRİRKEN FORTE TEKNOLOJİ OLARAK NELER YAPIYORUZ?
 
1. DONANIM DEĞERLENDİRMESİ
Bilgi Teknolojileri altyapısı, temelini oluşturan fiziksel cihazlara büyük ölçüde bağlıdır. Detaylı bir donanım değerlendirmesi yapmak, her bir bileşenin optimal bir şekilde çalışmasını ve işletmenizin artan talepleriyle uyumlu olmasını sağlar.
 
1a. Envanter Yönetimi
 
1b. Performans Metrikleri
 
1c. Bakım Kayıtları
 
 
1d. Güncelleme Gereksinimleri
 
1e. Yedek Parça Planı
 
 
2. YAZILIM DENETİMİ
Düzenli yazılım denetimi, bir organizasyonun yazılım ortamını değerlendirme sürecidir ve yasal uyumluluk, güvenlik ve iş süreçlerine uyumu kontrol etme amacını taşır. Bu denetimler, organizasyonların potansiyel riskleri belirlemelerine, veri güvenliğini sağlamalarına ve iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.
 
2a. Lisans Uyumluluğu
2b. Sürüm Kontrolü
2c. Kullanım İncelemesi
2d. Güvenlik Önlemleri
3. AĞ DEĞERLENDİRMESİ
Dayanıklı ve iyi yapılandırılmış bir ağ, verilerin kesintisiz bir şekilde akmasını sağlar, tüm BT varlıklarını birbirine bağlar ve iletişimi kolaylaştırır. Bu nedenle, kapsamlı bir ağ değerlendirmesi kaçınılmazdır.
 
3a. Yapılandırma Yönetimi
 
 
3b. Konfigürasyon Yönetimi
 
 
3c. Bağlantı Testleri
 
 
3d. Güvenlik Protokolleri
 
 
4. VERİ YÖNETİMİ
Doğru veri yönetimi, iş bilgilerinizin, fikri mülkiyetinizin ve müşteri verilerinizin doğru, erişilebilir ve güvenli olmasını sağlar.
 
4a. Veri Envanteri
4b. Yedekleme Doğrulaması
4c. Erişim Kontrolleri
4d. Güvenlik Denetimleri
 
5. FELAKET KURTARMA
 
Kapsamlı bir felaket kurtarma planı (disaster recovery plan (DRP)), veri kaybı riskini azaltır ve bir kesintiden sonra kritik işlevlerin hızlı ve verimli bir şekilde geri yüklenebilmesini sağlar.
 
5a. Plan İncelemesi
5b. Simülasyon Testleri
5c. Kurtarma Noktası Hedefleri (RPO)
5d. Kurtarma Süre Hedefleri (RTO)
6. KULLANICI DESTEĞİ VE EĞİTİMİ
Çalışanlarınızın işlerini yapmak için gereken teknoloji, araçlar ve platformları kullanabilme yeteneğini sağlamak, organizasyonunuzun genel verimliliği için önemli bir faktördür.
 
6a. Destek Talebi Analizi
6b. Eğitim Programları
6c. Kullanıcı Geri Bildirimi
7. MEVZUATA UYGUNLUK
İşletmenizin ve müşteri verilerinizin korunması açısından yasal düzenlemelere ve sektörel uyumluluk standartlarına ve iç politikalara bağlı kalmak tartışılamaz bir gerekliliktir. Düzenli kontroller uyumsuzluktan kaynaklanan hukuki sorunların önüne geçecektir.
 
7a. Düzenleyici Kontrol Listesi
7b. Dokümantasyon İncelemesi
7c. Politika Uygulanması
BT ALTYAPINIZI UZMAN REHBERLİĞİYLE DEĞERLENDİRİYORUZ.
 
Bilgi sistemleri altyapınızı uzman rehberlikle değerlendirmek, bu kapsamlı kontrol listesiyle düzenli olarak sağlanacak ve güvenli, verimli ve dirençli bir ortamı sürdürmenizi sağlayacaktır. Her bileşeni sistemli bir şekilde gözden geçirerek, bilgi sistemleri güncel olacak ve gelecekteki talepleri karşılamaya hazır olacaktır.
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. olarak, bilgi sistemleri altyapınızı yönetme konusunda ek bir güvence ve daha yüksek hassasiyet seviyesi sunabileceğimizi memnuniyetle belirtiriz. Ekibimiz, bilgi teknolojisi yönetiminin karmaşıklıklarında size rehberlik etmeye ve bilgi sistemleri altyapınızı güçlendirmeye yönelik stratejiler oluşturmak için hazır durumdadır.
Share: