ARGE

ELEKTRONİK DÖKÜMANTASYON (ELDOK)

Elektronik Dokümantasyon (ELDOK) programı kurumsal dokümanların XML olarak modüler bir şekilde tutulmasını sağlayarak iş süreçleri ile ilişkilendirilmesini sağlamaktadır.
Özellikle Kurumsal Kaynak Yönetiminde büyük süreçlerin hangi kurumsal dokümanın, hangi başlığı ile ilişkili olduğunu veya dokümanlar arasındaki ilişkilerin istenilen düzeyde (başlık, madde, bölüm vb.) takip edilmesini sağlamaktadır.

Genel Özellikler

01

Yeniden Kullanılabilirlik

Doküman bölümlerinin hazır olarak kullanılabilir ve tek yerden güncellenebilir.
02

Doküman Arama

Doküman içerisinde geçen kelimeler güçlü arama algoritması ile önceliklendirme yapılarak kullanıcıya gösterilebilir.
03

Dile göre yerelleştirme desteği

Kullanıcı arayüzleri tercüme yapılarak yerelleştirilebilir.
04

Versiyonlama

İlişkili dokümanların eşgüdüm içinde oluşturulması için sürüm altyapısı.
05

Proje Yapısı

Kodlandırma kalitesi her ekrandaki kullanıcı ipuçları ve yönlendirmesi ile sağlanır.
06

Teknik Dokümantasyon

S1000D ve DITA standatında Teknik Dokümantasyon hazırlama.
ELEKTRONİK DÖKÜMANTASYON (ELDOK)

ÖZELLİKLERİ

 • Kimler İçin?
  • Devlet Kurumları
  • Savunma Sanayi Firmaları
  • Üniversiteler
  • Akademisyenler
 • Özellikleri
  • Şablon Oluşturma
  • Doküman Oluşturma
  • Yönerge / Teknik Şartname Hazırlama
  • Makale / Tez Hazırlama
  • Sürüm Yönetimi
  • Yeniden Kullanılabilirlik
  • Dokümanlarda Hızlı Arama
  • Doküman Soy Ağacı
  • Malzemeler için resim/belge
  • Zengin İçerik Oluşturma
  • İş Süreçleri ile İlişkilendirme