Forte olarak hedefimiz kurumlar için sürekli olarak ayakta kalabilecek ve kendi kendine çalışabilecek sistemler tasarlamaktır. Bu noktada Forte, veri merkezlerinin uçtan uca otomasyonunu gerçekleştirerek bir sorun veya felaket anında kritik fonksiyonların sürekliliğini ve kurumların iş süreçlerinin kısalmasını sağlamaktadır.

Sistem Yedekleme Yönetimi kapsamında, tüm sunucu donanım ve yazılım yedekleme yönetimi Forte tarafından gerçekleştirilir

Sistem yedekleme yönetimi, depolama yazılımı ve ilişkili cihazlarla bağlantılı sistem yönetimi dâhil olmak üzere tüm politikaları içermektedir. FORTE, sunucu işletim ve dosya sisteminin belirlenen politikalara göre yedekleri alınır.

  • Kurumsal yedekleme strateji ve hedeflerinin belirlenmesi
  • Kritik iş süreçlerine ilişkin verilerin korunması
  • Felaket Kurtarma senaryolarının oluşturulması
  • En iyi yedekleme donanım ve uygulamalarının çalışır hale getirilmesi
  • Tüm yedekleme işlemlerinin yönetilmesi

Çözüm Ortakları

dell

Bazı Referans Kurumlar

ESHOT Genel Müdürlüğü
BAŞKENTGAZ