İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Türkiye’nin öncü kurum ve kuruluşlarına hizmet veren Forte, sahip olduğu teknoloji ve insan gücü kadar iş sağlığı ve güvenliği politikaları ile de fark yaratmaktadır.

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı ve sağlıklı bireylerin iş gücünün oluşturulması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız;

 • Standartlara ve yasal mevzuata uyum;

  • TS ISO/IEC 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
  • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu başta olmak üzere ilgili yasal mevzuata uygunluk,
 • Proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizin sürekli iyileştirmesi ve performansının arttırılması;

  • Önce insan felsefesini benimseyen bir anlayışla faaliyetlerimizin her aşamasında iş sağlığı ve güvenliğinin esas alınması,
  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarının katılımının sağlaması,
 • Eğitim ve bilinçlendirme;

  • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin benimsenmesi için personelimize yönelik eğitim ve etkinliklerin sürdürülmesi,
  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenerek, uygulanılması ve uygulatılması,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve yaşam tarzı haline getirilmesi,
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için ihtiyaç duyulan güvenli ekipman ve uygun teknolojilerin kullanması,
 • Risk değerlendirilmesi ve önleyici eylem;

  • Şirket içi ve dışı çalışma alanlarında iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketlerin, olası kaza risklerinin, etkin bir risk değerlendirmesi yapılarak önceden tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması şeklindedir.