Çevre Politikamız

Türkiye’nin öncü kurum ve kuruluşlarına hizmet veren Forte, sahip olduğu teknoloji ve insan gücü kadar çevre politikaları ile de fark yaratmaktadır.

Forte olarak, çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenlerimizi en aza indirmek amacıyla Çevre Politikamız;

 • Standartlara ve yasal mevzuata uyum;

  • TS ISO/IEC 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı gereklerine uygun bir yönetim sistemi oluşturulması,
  • Oluşturulan sistemin sürekli gelişme ve iyileştirilmesinin sağlanması,
  • Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışılması,
 • Kaynakların etkin ve akılcı bir şekilde kullanılması;

  • Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanmasını sağlayacak bir yönetim modelinin oluşturulması,
  • Kaynakların etkin kullanımı ile atıklarımızı en aza indirilmesi ve sistemli bir şekilde toplanan atıkların Çevre Yönetim Sistemi standardına uygun olarak bertaraf edilmesi,
 • Şirket çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşturulması;

  • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin organize edilmesi ve bu tür faaliyetlere destek verilmesidir.