İnsan Kaynakları Politikamız

Türkiye’nin öncü kurum ve kuruluşlarına hizmet veren Forte, sahip olduğu teknoloji ve insan gücü kadar insan kaynakları politikaları ile de fark yaratmaktadır.

 • FORTE olarak, personel ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışı oluşturmak amacıyla İnsan Kaynakları Motivasyon ve bağlılık yaratacak huzurlu, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması;

  • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasının her kademede yaşatılması,
  • Herkese eşit fırsat tanınması, sağlanan tüm haklarda adil davranılması, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alması.
  • Personel alımına ilişkin ölçütlerin yazılı olarak belirlenmesi ve bu ölçütlere uyulması,
  • Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmesi,
  • Dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınması,
 • Personelin şirket hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimine katkı sağlanması;

  • Her personelin katma değer yaratan bir personel olmasının sağlanması kapsamında, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programlarının gerçekleştirilmesi,
  • Öz farkındalık seviyesinin artırılması,
  • Çağdaş, yenilikçi, dinamik ve kurumsal bir organizasyon yapısına sahip olunması,
 • “Açık kapı” ilkesinin benimsemesi;

  • Etkin iletişim ortamı yaratarak tüm şirket çalışanları için yöneticileri ile görüşme imkânı sağlanması,
  • Çalışanların fikirlerini yöneticileri ile paylaşmalarının desteklenmesi,
  • Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulması,
  • Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmelerden çalışanların bilgilendirilmesi,
  • Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin çalışanlara duyurulması,
 • Personel ve üst yönetim arası saygınlığın koruması;

  • Farklılıkların ve zenginliklerin bir arada tutulup, yaşatılması,
  • Başarının, ölçülebilir performans ve sergilenen yetkinliklere göre değerlendirilmesi,
  • Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlamasının yapılması şeklindedir.